Kostka Jan
 
Encyklopedia PWN
Kostka Jan, ur. ok. 1529, zm. 31 V 1581,
syn Stanisława, podskarbi pruski, wojewoda;
dworzanin, sekretarz król., podskarbi ziem pruskich od 1555, kasztelan gdański 1556–74, wojewoda sandomierski od 1574; znawca spraw mor. i pruskich; od 1556 uczestniczył w organizowaniu floty wojennej; 1561 wysunął projekt budowy portu mor. w Pucku; 1568 mianowany przewodniczącym Komisji Morskiej; 1574 i 1575 wysuwano jego kandydaturę na tron pol.; doradca Henryka Walezego i Stefana Batorego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia