Komitet Poznański
 
Encyklopedia PWN
Komitet Poznański, Komitet Libelta, Centralizacja Poznańska,
gł. ośrodek konspiracji krajowej związanej z TDP, działający w Poznaniu 1839–46, z K. Libeltem na czele;
utworzona 1839 w Poznaniu jako Kom. Pozn. przez Centralizację TDP; początkowo dla zaboru pruskiego, od końca 1844 dla 3 zaborów; na czele stał K. Libelt; przeważały w niej elementy szlachecko-demokr., przeciwne rewolucji społ.; tej taktyce przeciwstawiał się Związek Plebejuszy; po reorganizacji 1845 w skład Centralizacji Poznańskiej weszli: A. Guttry, W. Kosiński i J. Esman oraz W. Dzwonkowski i F. Wiesiołowski jako przedstawiciele Królestwa Pol. i Galicji; datę wybuchu powstania wyznaczono na 1846; aresztowania rozbiły Centralizację Poznańską na kilka dni przed wybuchem powstania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia