Związek Plebejuszy
 
Encyklopedia PWN
Związek Plebejuszy,
tajna organizacja patriotyczno-rewolucyjna, zał. 1842 w Poznaniu przez W.M. Stefańskiego;
cel — walka o niepodległość Polski i przemiany społ. w duchu demokr.: Związek Plebejuszy dążył do powstania, które byłoby jednocześnie rewolucją społ.; na ukształtowanie ideologii organizacji wywarł wpływ E. Dembowski; Związek Plebejuszy działał w środowisku plebejskim gł. w Wielkopolsce, sięgał wpływami na Pomorze Gdańskie i Śląsk, utrzymywał kontakty z Galicją i Królestwem Pol.; gł. działacze: Stefański, J. Esman, M. Palacz; po aresztowaniu Stefańskiego (1845) połączył się z Centralizacją Poznańską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia