Jakub
 
Encyklopedia PWN
Jakub, żył w XIV(?) w. p.n.e.,
postać z Księgi Rodzaju;
syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak i rywal Ezawa, symboliczny praojciec Izraelitów; miał 12 synów z Leą i Rachelą, córkami swego wuja Labana, oraz ich 2 niewolnicami, którzy wg tradycji uchodzą za przodków 12 pierwotnych plemion izraelskich zjednoczonych później w naród (imiona synów odpowiadają nazwom plemion); w sztuce popularny motyw walki Jakuba z aniołem.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rembrandt, Sen Jakuba, rysunek pędzlem i piórkiem, ok. 1644 — Luwr, Paryżfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Gauguin Paul, Wizja po kazaniu czyli Walka Jakuba z aniołem , 1888 — National Gallery of Scotland, Edynburg fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia