Księga Rodzaju
 
Encyklopedia PWN
pierwsza część zawiera symboliczne opowiadania o stworzeniu świata, Adamie i Ewie, Kainie i Ablu, Noem (potop), wieży Babel; druga przedstawia prahistorię Izraela, obejmującą tradycje o Abrahamie, Izaaku, Jakubie i Józefie; w Księdze Rodzaju połączono 2 tradycje teologiczne: wcześniejszą jahwistyczną i późniejszą kapłańską, która nadała całej księdze wyraz teologicznej nauki głoszącej, że wszystko pochodzi od Boga i tylko Bogu powinno służyć.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia