Wieża Babel
 
Encyklopedia PWN
Wieża Babel,
nazwa wieży opisanej w bibl. Księdze Rodzaju;
wznoszona w Babilonie (hebrajska Babel), miała sięgnąć nieba (być może aluzja do babil. ziguratu Etemenanki); karząc zuchwałe zamierzenia ludzi, Jahwe pomieszał im języki, tak że nie mogli się porozumieć i musieli przerwać budowę; przypowieść o wieży Babel poucza, iż grzech przeciw Bogu prowadzi do zła w stosunkach między ludźmi; częsty motyw ikonograf. (np. obraz P. Bruegla st.); wielojęzyczny zgiełk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia