IGS
 
Encyklopedia PWN
IGS, ang. International GPS Service, Międzynarodowa Służba GPS,
organizacja międzynar., zał. 1994 przez Międzynar. Asocjację Geodezji;
obejmuje 236 obserwatoriów (2001) — rozmieszczonych na wszystkich kontynentach, w tym kilka w Polsce, prowadzących ciągłe obserwacje satelitów GPS, oraz centra danych i analiz, w których są gromadzone i przetwarzane zebrane informacje; celem IGS są m.in.: badania deformacji skorupy ziemskiej, wyznaczanie parametrów ruchu obrotowego Ziemi, monitorowanie jonosfery, wyznaczanie parametrów globalnego układu odniesienia ITRS (ang. International Terrestrial Reference System; Europejski Układ Odniesienia), wyznaczanie parametrów orbit satelitów GPS; najstarsza pol. stacja IGS w Józefosławiu k. Warszawy jest obsługiwana przez Politechnikę Warszawską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia