Europejski Układ Odniesienia
 
Encyklopedia PWN
Europejski Układ Odniesienia, ang. European Reference Frame (Euref),
kontynent. geodezyjny układ odniesienia dla Europy, zdefiniowany przez Podkomisję EUREF Międzynar. Asocjacji Geodezji;
podstawę układu stanowi globalny system ITRS (ang. International Terrestrial Reference System), którego realizacją zajmują się: Międzynar. Służba Ruchu Obrotowego Ziemi (IERS, ang. International Ears Rotation Service) i Międzynar. Służba Geodynamiczna (IGS); EUREF jest oparty na elipsoidzie geodezyjnego układu odniesienia GSR’80. EUREF’89 (odniesiony do pomiarów z pocz. 1989) określa się wyznaczając współrz. ok. 35 stacji na kontynencie eur., prowadzących obserwacje laserowe Księżyca i sztucznych satelitów Ziemi oraz interferencyjne obserwacje pozagalaktycznych radioźródeł; pomiary te są wspomagane przez pomiary przeprowadzane przez kilkadziesiąt stacji satelitarnych uczestniczących w IGS. Na terenie Polski założono 1992 sieć 11 punktów geodezyjnych odniesionych do układu EUREF; 2003 liczba punktów wynosiła ok. 1000, na ich podstawie wyznaczono współrz. kilkudziesięciu tys. punktów pol. sieci geodezyjnej w układzie EUREF’89; EUREF umożliwia tworzenie jednolitych kontynent. systemów nawigacyjnych dla Europy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia