Holocaust
 
Encyklopedia PWN
Holocaust
[họləko:st; ang. < łacina kośc. holocaustum < gr. holo-kautóō ‘spalam ofiarę w całości’],
Holokaust,
termin (najczęściej pisany dużą literą) przyjęty w języku angielskim na określenie Zagłady Żydów (Żydzi, Zagłada) w Europie dokonanej podczas II wojny światowej przez III Rzeszę, wspieraną w różnym stopniu przez uzależnione od niej państwa sojusznicze;
kwestionowany przez wielu badaczy, zwłaszcza żydowskich teologów, interpretujących całopalenie jako męczeństwo, ofiarę, natomiast dla ludobójstwa Żydów przyjmujących jednoznacznie negatywne określenie Szoa [‘zagłada’].
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia