Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 
Encyklopedia PWN
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, hebr. Chasidei Ummot ha-Olam,
tytuł nadawany przez Jad wa-Szem nie-Żydom, którzy w czasie Holocaustu z narażeniem życia własnego oraz rodziny uratowali Żydów od zagłady.
Od pocz. lat 60. w Jad wa-Szem działa komisja przyznająca tytuły Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata; przewodniczy jej sędzia Sądu Najwyższego Izraela. Wyróżnieni otrzymują: medal (wg projektu N. Karpa) ze swym imieniem i nazwiskiem oraz sentencją z Talmudu: „Kto ratuje jedno życie — ratuje cały świat” i dyplom honorowy, ponadto są zapraszani do Jerozolimy w celu posadzenia drzewa w Alei (Ogrodzie) Sprawiedliwych, obok którego jest umieszczana tablica z nazwiskiem Sprawiedliwego i nazwą jego kraju. W 2004 wśród 19,7 tys. wyróżnionych obywateli 30 państw było 5,7 tys. Polaków (najliczniejsza grupa). Od 19 IX 1985 istnieje Pol. Tow. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, skupiające (2004) ponad 1000 czł. spośród ponad 1,6 tys. Sprawiedliwych żyjących w Polsce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia