Hippodamos z Miletu
 
Encyklopedia PWN
Hippodamos z Miletu, żył ok. 1. poł. V w. p.n.e.,
grecki architekt i urbanista;
znany głównie z pism Arystotelesa; autor nie zachowanego traktatu o kształtowaniu polis; jako pierwszy przeniósł jońskie doświadczenia w planowaniu miast z Miletu (odbudowane zapewne przy jego współudziale po 494) do Hellady; ta koncepcja miasta uwzględniała warunki naturalne, perspektywiczny rozwój oraz funkcjonalność całego założenia; podstawę planu miasta, o wyraźnie zakreślonych granicach, stanowiła prostokątna siatka ulic zorientowanych wg stron świata z centralnie usytuowanym ośrodkiem administracyjno-handlowym (agora) i kultowym; zgodnie z tymi zasadami H. na zlecenie Temistoklesa opracowany generalny projekt Pireusu (ok. 475) i na zlecenie Peryklesa — Turioj (ok. 443), panhelleńskiej kolonii na Sycylii; w okresie hellenistycznym tzw. hippodamejski plan miasta stosowano powszechnie przy zakładaniu nowych ośrodków miejskich (Aleksandria, Antiochia, Seleucja) i refundowanych (Priena).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia