Henryk z Gandawy
 
Encyklopedia PWN
Henryk z Gandawy, zw. doctor solemnis, ur. ok. 1217, Gandawa, zm. 1293, Paryż lub Tournai,
średniow. teolog i filozof;
kanonik w Tournai, archidiakon w Bruges, 1277–92 świecki mistrz teologii na uniwersytecie w Paryżu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli augustynizmu w końcu XIII w.; w swoich gł. pracach QuodlibetSumma theologica występował z krytyką poglądów św. Tomasza z Akwinu, zwłaszcza w kwestii uniwersaliów; głosił pierwszeństwo woli przed rozumem (woluntaryzm) i stawał w obronie augustyńskiego iluminizmu; jego poglądy przygotowały grunt pod filozofię Jana Dunsa Szkota.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia