Haller Józef
 
Encyklopedia PWN
1912 organizator Sokolich Drużyn Polowych i 1914 komendant Legionu Wschodniego; od 1916 dow. II Brygady Legionów Pol.; 1918–19 dow. nacz. Armii Polskiej we Francji; V–IX 1919 dow. Frontu Południowo-Zachodniego, potem Południowego, IX 1919–VII 1920 — Frontu Pomor.; 1919 mianowany generałem broni; VII–VIII 1920 Gen. Inspektor Armii Ochotniczej i czł. Rady Obrony Państwa, VIII–X 1920 dow. Frontu Północno-Wschodniego i Północnego; 1921–26 Generalny Inspektor Artylerii; początkowo związany z ND, później z ChD; 1936 współorganizator Frontu Morges i SP; 1940–43 czł. rządu RP na emigracji; po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, działacz SP; Pamiętniki (1961).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Haller Józef ze sztabem polskim i francuskim przed frontem kompanii honorowej „błękitnej” Armii pod krakowskim ratuszem, wiosna 1919fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Zaślubiny z morzem po I wojnie światowej, luty 1920, gen. Józef Haller rzuca pierścień w morzefot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia