Haiti. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Haiti. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1987 Haiti jest republiką, z prezydentem, wybieranym na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych (zakaz bezpośredniej reelekcji), jako głową państwa. Organem władzy ustawodawczej jest 2-izbowe Zgromadzenie Narodowe, wyłaniane w wyborach powszechnych, składające się z 83-osobowej Izby Deputowanych o kadencji 4-letniej i 27-osobowego Senatu o kadencji 6-letniej (1/3 składu jest odnawiana co 2 lata). Władzę wykonawczą sprawuje rząd, odpowiedzialny przed Izbą Deputowanych, formowany w uzgodnieniu z prezydentem przez premiera, którego mianuje prezydent.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia