Haiti. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Haiti. Gospodarka.
Haiti jest jednym z najuboższych krajów półkuli zachodniej; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej wynosi 1,7 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007) i jest bardzo nierówno podzielony: 1% ludności dysponował (ok. 1985) ponad 40% dochodów; rolnictwo zaspokaja tylko 60% zapotrzebowania na żywność; Haiti jest jednym z największych odbiorców pomocy od organizacji międzynarodowych, która pokrywa 75% budżetu państwa dzięki czemu Haiti nie jest zadłużone, choć od lat ma stale ujemne saldo bilansu handlu zagranicznego. Podstawą gospodarki jest rolnictwo.
Przemysł. Haiti ma nieeksploatowane bogate złoża boksytów, złota oraz rud miedzi; wydobywa się tylko skały budowlane; zakłady przemysłu gł. spoż. (produkcja cukru, rumu, oleju oraz wytwórnie papierosów i cygar), włók., elektroniczniczne; produkcja sprzętu sport. na eksport (gł. piłki do baseballa).
Rolnictwo. Ziemie uprawne zajmują 40% pow., a łąki i pastwiska — 18% pow. kraju; uprawy: trzcina cukrowa, bataty, maniok, banany, kukurydza, ryż, jams, sorgo, palma kokosowa, orzeszki ziemne, kawowiec; hodowla (gł. pasterska) bydła, kóz, trzody chlewnej.
Turystyka. Rozwinięta turystyka (gł. turyści z USA, w tym ponad 50% to uczestnicy rejsów statkami wycieczkowymi). Wpływy z turystyki wynoszą 93 mln dol. USA (2003).
Transport i łączność. Sieć komunik. słabo rozwinięta; linie kol. (prywatne) o dł. 80 km; dł. dróg kołowych 4,2 tys. km (24% utwardzone); gł. porty handl.: Port-au-Prince, Cap Haïtien; międzynarodowy port lotniczy — Port-au-Prince.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 555 mln dolarów USA, importu — 1,8 mld dolarów USA (2007); wywóz odzieży, kawy, sizalu, olejków eterycznych, kakao; import żywności, paliw, maszyn i urządzeń transportowych; handel z USA, Dominikaną, Antylami Holenderskimi, Kanadą.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Cap Haïtien, port (Haiti)fot. G. Lisik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia