Gwinea Bissau. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Gwinea Bissau. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2000 Gwinea Bissau jest republiką, z prezydentem, wybieranym na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych, jako głową państwa i szefem rządu. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament (Ludowe Zgromadzenie Narodowe), w jego skład wchodzi 102 deputowanych z wyborów powszechnych, o 4-letniej kadencji. Władza wykonawcza należy do rządu z premierem powoływanym przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia