Gwadelupa. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Gwadelupa. Gospodarka
Gospodarka Gwadelupy jest dotowana i kontrolowana przez kapitał francuski. Jej podstawą są usługi (ponad 3/4 wartości PKB), w tym przede wszystkim obsługa ruchu turystycznego. Wyspy odwiedza 0,9 mln osób (2001), głównie z Francji. Przemysł słabo rozwinięty: produkcja cukru, rumu, odzieży, mebli, cementu. W rolnictwie największe znaczenie mają uprawy plantacyjne: trzcina cukrowa, banany, ananasy, drzewa cytrusowe, wanilia; rozwija się hodowla bydła i trzody chlewnej oraz rybołówstwo, zwłaszcza przybrzeżne. Handel zagraniczny został zdominowany przez wymianę towarową z Francją (ok. 65% wartości obrotów); wywóz bananów, rumu, cukru. PKB na 1 mieszkańca wynosi 7,9 tys. dolarów (2007), wysokie bezrobocie — 27% (2003), inflacja — 2,7% (2002), wzrost gospodarczy ok. 1% (2004).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia