Guam. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Guam. Ustrój polityczny.
Guam ma status Terytorium zamorskiego USA pod zarządem Departamentu Spraw Wewnętrznych i lokalny samorząd. Władzę ustawodawczą w sprawach lokalnych sprawuje 15-osobowy parlament, wybierany w wyborach powszechnych na 2-letnią kadencję. Władza wykonawcza należy do gubernatora wybieranego w wyborach powszechnych co 4 lata, który — w porozumieniu z parlamentem — mianuje rząd. Mieszkańcy G. mają obywatelstwo amerykańskie (bez prawa udziału w wyborach w USA) i przedstawiciela (od 1972; bez prawa głosu) w Izbie Reprezentantów Kongresu USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia