Geotail
 
Encyklopedia PWN
Geotail
[dżị:əteıl],
japoński sztuczny satelita Ziemi;
wyniesiony 24 VII 1992 w przestrzeń kosm. przez rakietę Delta, został wprowadzony na silnie wydłużoną, eliptyczną orbitę przecinającą ogon magnetosfery Ziemi; misja G. (realizowana przy współudziale NASA) służy dokładniejszemu poznaniu oddziaływań w układzie Słońce–Ziemia, w szczególności zbadaniu właściwości fiz., struktury i dynamiki obszarów ogona ziemskiej magnetosfery w szerokim zakresie przestrzennym; badania G. obejmują pomiary pola elektr. i magnet., obserwacje funkcji rozkładów jonów i elektronów, określenie składu izotopowego i zawartości jonów rozmaitych pierwiastków chem., a także pomiary fal plazmowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia