Gehenna
 
Encyklopedia PWN
Gehenna
[hebr. gê (ben) Hinnōm, aram. gehinnam ‘dolina (syna) Hinnoma’, ‘dolina jęku’],
dolina w pobliżu południowo-zachodniej części staroż. Jerozolimy, którą Żydzi uważali za splamioną przez kult pogański (zwłaszcza kult Molocha);
prorok Jeremiasz widział ją jako miejsce przyszłej kaźni i gniewu Bożego; w końcowych partiach Księgi Izajasza miejsce mąk i kary po sądzie ostatecznym; w II w. p.n.e. i później identyfikowana z szeolem, a następnie z ogniem piekielnym (również w Nowym Testamencie); pot. męczarnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia