„Gazeta Polska”
 
Encyklopedia PWN
„Gazeta Polska”,
dziennik polit. i lit., wyd. 1826–1907 w Warszawie;
założyciele K. Bronikowski i M. Mochnacki; od 1829 redaktor J.N. Janowski i T. Gębka; podczas powstania listopadowego kierunek pisma umiarkowanie demokr.; po jego upadku zmiana tytułu na „Gazeta Codzienna”; 1859 nabył pismo L. Kronenberg (wydawca do 1874), a redaktorem został J.I. Kraszewski (do 1862); wówczas „G.P.” (powrót do dawnego tytułu 1861) była gł. organem środowiska burżuazyjno-liberalnego i dziennikiem o wyróżniającym się poziomie; w okresie pozytywizmu warsz. reprezentowała „starą prasę”; za redakcji E. Lea (1874–97) duża rola działu lit. (współpraca H. Sienkiewicza); 1898–1906 wyd. i redaktor J. Gadomski; 1906 „G.P.” przejęła endecja, redaktor R. Dmowski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia