Eudoksos z Knidos
 
Encyklopedia PWN
Eudoksos z Knidos, Eúdoxos, ur. ok. 408, Knidos, zm.ok. 355 p.n.e., tamże,
gr. matematyk, astronom, geograf i filozof;
jeden z najbardziej wszechstronnych uczonych starożytności; w matematyce pierwszy stworzył ogólną teorię proporcji, zastępującą (do XIX w.) teorię liczb rzeczywistych; zajmował się złotym podziałem, podał sposób obliczania objętości figur geom. metodą wyczerpywania; w zakresie astronomii E. próbował wyjaśnić ruch planet za pomocą geocentrycznego systemu sfer koncentrycznych; wysunął twierdzenie o kulistości Ziemi i obliczył w przybliżeniu jej obwód; jako filozof przyrody wznowił naukę Anaksagorasa z Kladzomen o homojomeriach; w etyce głosił hedonizm, przeciwko któremu występował Platon w dialogu Fileb.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia