Erytrejski Ludowy Front Wyzwolenia
 
Encyklopedia PWN
Erytrejski Ludowy Front Wyzwolenia, ang. Eritrean People’s Liberation Front (EPLF),
partia polit. w Erytrei;
powstał 1970 jako organizacja wyzwoleńcza; nazwa EPLF od 1977; po uzyskaniu przez Erytreę niepodległości utworzył rząd tymczasowy; od 1994 partia polit. pod nazwą Lud. Front na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości (Peoples Front for Demokracy and Justice, PFDJ).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia