Erytrea. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Erytrea. Ustrój polityczny.
W okresie przejściowym (do czasu wejścia w życie konstytucji przyjętej 1997) głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybrany przez parlament. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego. W jego skład wchodzi 75 członków Centralnej Rady Ludowego Frontu na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości (PFDJ) oraz 75 deputowanych wybranych przez komitety regionalne tej partii, 11 miejsc jest zarezerwowanych dla kobiet. Przewodniczącym Zgromadzenia jest prezydent. Władzę wykonawczą sprawuje rząd — Rada Państwowa, mianowana i kierowana przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia