Einsteina prawo
 
Encyklopedia PWN
Einsteina prawo,
fiz. energia elektronu (fotoelektronu) emitowanego w wyniku zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegp (emisja fotoelektronowa) równa się różnicy energii padającego fotonu i pracy wyjścia elektronu z substancji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia