Dzierzwa
 
Encyklopedia PWN
Dzierzwa, ur. 2. poł. XIII w., zm. 1. poł. XIV w.,
kronikarz;
autor kroniki pol. powstałej prawdopodobnie w Krakowie przed 1320, wyrażającej potrzebę przezwyciężenia rozbicia dzielnicowego i zjednoczenia Polski; kronika Dzierzwy cieszyła się zainteresowaniem w XIV i XV w.; wywód genealogiczny Polaków Dzierzwa wyprowadził od bibl. Jozefata, wprowadził chronologię do dziejów przed Mieszkiem I; kronikę wydał A. Bielowski w  Monumenta Poloniae Historica (t. 2 1872 i t. 3 1878).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia