Drezno
 
Encyklopedia PWN
Drezno, Dresden Wymowa,
m. we wschodniej części Niemiec, nad Łabą;
stolica kraju związkowego Saksonia, nad Łabą. Od 1216 miasto; rezydencja Wettinów, od 1547 stolica elektoratu saskiego, 1806–1918 Królestwa Saksonii; największy rozkwit przeżywało Drezno za panowania elektorów saskich i królów pol. Fryderyka Augusta II i III. 1745 pokój w Dreźnie między Prusami, Austrią i Saksonią po II wojnie śląskiej (pozostawił Śląsk Prusom); 1813 zwycięska bitwa Napoleona I z wojskami sprzymierzonymi; 1849 powstanie drezdeńskie; w XIX w. jeden z ośr. życia polit. i kult. Wielkiej Emigracji; m.in. 1831 i 1832 miejsce pobytu A. Mickiewicza, 1863–83 J.I. Kraszewskiego; ośr. przem. i węzeł komunik.; silnie zniszczone 13 II 1945 przez lotnictwo alianckie w wyniku nalotu dywanowego; po wojnie odbudowane; do X 1990 w NRD. Po zjednoczeniu Niemiec (1990) nastąpił gwałtowny spadek liczby zatrudnionych w przemyśle Drezna, z 37% — 1988 do 13% — 1992, przy jednoczesnym i systematycznym odpływie ludności, gł. do zachodniej części Niemiec. ważny ośrodek przem., kult., nauk. i handl.; przemysł maszyn. (obrabiarki, turbiny), precyzyjno-opt. (m.in. aparaty fot.), elektrotechnicznego i elektroniczny (m.in. urządzenia komputerowe, pomiarowe, silniki elektr.), spoż. (cukierniczy, tytoniowy), drzewny, chem., odzieżowy, instrumentów muz., poligraficzny; ważny węzeł komunik.; port śródlądowy; politechnika (Technische Universität), wyższe szkoły: komunik., pedag., muz., sztuk pięknych, akad. med.; instytuty nauk., m.in. elektroniczny i informatyczny; wielkie biblioteki; ośr. turyst. o znaczeniu międzynarodowym. Po 1945 zbudowano nowoczesne centrum i liczne nowe dzielnice mieszkaniowe; w granicach miasta duże obszary leśne (Dresdner Heide), tereny sport. i wypoczynkowe, ogrody (zool. i bot.) oraz winnice; liczne muzea, m.in.: Drezdeńska Galeria, Albertinum (dawny arsenał) z galerią malarstwa, zbiorami rzemiosła artyst. (Grünes Gewölbe) i rzeźby, Kraszewski-Haus, gromadzący drezdeńskie polonika; got. kościół Franciszkanów (XIV w., zburzony), renes. zamek (XIII, XV–XVI, XIX w.), barok. Wielki Ogród z pałacem (2. poł. XVII w., odbud.), z XVIII w. pałace, m.in.: Zwinger, Japoński, Taschenberg (zburzony) i kościoły: Dworski (Hofkirche), Trzech Króli (zburzony), Św. Krzyża, Św. Anny, NMP (Frauenkirche, w odbudowie), budowle klasycyst. i eklektyczne (opera). W Possendorf koło Drezna reaktor atomowy.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Drezno, kościół Dworski (Niemcy)fot. A. Pieńkos/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia