Drezdeńska Galeria
 
Encyklopedia PWN
Drezdeńska Galeria, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie, Galeria Starych Mistrzów,
jedna z największych i najsłynniejszych kolekcji malarstwa eur., oddział Państw. Zbiorów Sztuki w Dreźnie.
Zbiory drezdeńskie zapoczątkował 1560 August I, elektor saski, którego różnorodna kolekcja zawierała — oprócz obrazów — rzeźby, sztychy, numizmatykę, zbiór starych ksiąg i zegarów, a także wiele najrozmaitszych osobliwości natury. W XVII i XVIII w. kolekcja stopniowo się powiększała; światową sławę zyskała za panowania Fryderyka Augusta III; 1839 przejęta przez państwo i w parę lat później udostępniona zwiedzającym; Galeria Drezdeńska mieści się w Zwingerze, w tzw. Sempergalerie, specjalnym budynku wzniesionym wg projektu G. Sempera (1847–54); zawiera gł. dzieła malarzy wł., hol., hiszp., niderlandzkich, fr., m.in. Grosz czynszowy Tycjana, Madonna Sykstyńska Rafaela, Autoportret z Saskią na kolanach Rembrandta.
Bibliografia
M.W. AŁPATOW Galeria Drezdeńska. Dawni mistrzowie, Warszawa 1974.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Gauguin Paul, Kobiety z Tahiti, 1892 — Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dreznofot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Friedrich Caspar David, Krzyż w górach
Drezno, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie
fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Vermeer van Delft Jan, Kobieta czytająca list, ok. 1662-63 — Rijksmuseum, Amsterdamfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia