Doroszewski Antoni
 
Encyklopedia PWN
Doroszewski Antoni, ur. 1 IX 1869, Beżbajraki (Ukraina), zm. 9 X 1917, Moskwa,
ojciec Witolda Jana, chemik;
1903–17 dyr. Centr. Laboratorium Chem. Ministerstwa Skarbu w Moskwie; prace z fizykochemii roztworów wodnoalkoholowych, także przewodnictwa elektr. roztworów wodnych — sformułował prawo dotyczące właściwości roztworów rozcieńczonych, zw. prawem D.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia