Doroszewski Witold Jan
 
Encyklopedia PWN
od 1930 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1947 czł. PAU, od 1952 — PAN; ponad 400 prac z języka pol., dialektologii, słowotwórstwa, słownictwa, semantyki; redaktor nacz. 11-tomowego Słownika języka polskiego (1958–69, Indeks a tergo 1973, i Słownika poprawnej polszczyzny PWN 1973, liczne wznowienia); gł. prace: Kategorie słowotwórcze (1946), Podstawy gramatyki polskiej (cz. 1 1952), O kulturę słowa (cz. 1–3 1962–79), Elementy leksykologii i semiotyki (1970); działalność popularyzatorska, m.in. w Radiowym Poradniku Językowym; od 1932 redaktor mies. „Poradnik Językowy”; 1969 otrzymał nagrodę państw. I stopnia.
Bibliografia
„Poradnik Językowy” 1986 nr 9–10.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia