Deklaracja Narodów Zjednoczonych
 
Encyklopedia PWN
Deklaracja Narodów Zjednoczonych, zwana również Deklaracją waszyngtońską,
podpisana 1 I 1942 w Waszyngtonie przez przedstawicieli 26 państw, m.in.: Chin, Czechosłowacji, Jugosławii, Polski, USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR;
była następnym po Karcie atlantyckiej podstawowym dokumentem przygotowującym utworzenie ONZ; zobowiązywała sygnatariuszy do użycia wszystkich swych zasobów wojskowych i gospodarczych przeciwko państwom bloku niemiecko-włosko-japońskiemu, z którymi znajdują się w stanie wojny, oraz do tego, by nie zawierać z nimi odrębnego rozejmu lub pokoju; po raz pierwszy koalicję antyhitlerowską nazwano wtedy Narodami Zjednoczonymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia