Coxetera diagram
 
Encyklopedia PWN
Coxetera diagram,
mat. skończony graf, którego wierzchołki można wzajemnie jednoznacznie przyporządkować generatorom ri danej grupy Coxetera (Coxetera grupa) i w którym liczba krawędzi łączących wierzchołek ri z wierzchołkiem rj jest równa nij – 2, gdzie  = e;
d.C. jednoznacznie określa (jest swego rodzaju kodem genetycznym) grupę Coxetera; przedstawione na rysunku grafy odpowiadają niektórym skończonym grupom Coxetera, nierozkładalnym na iloczyn prosty swoich podgrup, np. na 2 pierwszych miejscach przedstawiono d.C. grupy izometrii m-kąta foremnego (z m–2 krawędziami) i grupy Sn (z n–1 wierzchołkami); d.C. są jednym z licznych przykładów diagramów Dynkina, które odgrywają ważną rolę w wielu twierdzeniach klasyfikacyjnych w różnych działach matematyki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia