Ciołkosz Adam
 
Encyklopedia PWN
Ciołkosz Adam, ur. 5 I 1901, Kraków, zm. 1 X 1978, Londyn,
mąż Lidii Ciołkoszowej, działacz socjalist., prawnik, publicysta.
Od 1911 w harcerstwie (1921 współzałożyciel Wolnego Harcerstwa); od 1921 w PPS (1931–39 czł. Rady Nacz. i CKW); 1928–30 poseł na sejm; 1930 aresztowany i 1932 w procesie brzeskim skazany na 3 lata więzienia; od 1939 we Francji, następnie w Wielkiej Brytanii, od 1939 sekr. Kom. Zagr. PPS, od 1940 czł. Rady Nar., od 1941 w Kom. Ministrów Do Spraw Kraju; 1947–57 przewodniczący PPS w Wielkiej Brytanii, a do 1959 przewodniczący Rady Centralnej PPS; 1960 usunięty z PPS, od 1964 ponownie jej przewodniczący, od 1967 prezes Centralnego Kom.; 1949–54 czł. Rady Polit., od 1954 czł. Egzekutywy Zjednoczenia Nar. (1956–59 i 1963–66 jej przewodniczący); 1950–59 redaktor „Robotnika”; przedstawiciel pol. emigracji w ACEN (Zgromadzenie Eur. Narodów Ujarzmionych); Zarys dziejów socjalizmu polskiego (t. 1 1966, t. 2 1972, wspólnie z żoną), wybór publicystyki Walka o prawdę (1983).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia