Chołaj Henryk
 
Encyklopedia PWN
Chołaj Henryk, ur. 1 I 1927, Osiny k. Puław, zm. 25 VII 2017, Warszawa,
ekonomista;
1941–44 żołnierz BCh; od 1969 profesor SGPiS (obecnie SGH); od 1973 członek PAN, 1975–80 członek Prezydium PAN; 1964–69 kierownik Katedry Ekonomii Politycznej UMCS, 1965–71 dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego, 1969–88 kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomiki Produkcji SGPiS; początkowo zajmował się problematyką agrarną, a po 1989 tranzytologią i globalistyką; główne prace: Procent jako kategoria ekonomiczna (1963), W cieniu wielkiego przemysłu (1973), Kolumb, Europa, Świat (1993), Transformacja systemowa w Polsce — szkice teoretyczne (1998), Dekada transformacji systemowej gospodarki polskiej (1999).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia