Chile. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Chile. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1981 (modyfikowana 1989 i 1993) Chile jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję (bez prawa reelekcji), jako głową państwa, szefem rządu i przewodniczącym Krajowej Rady Bezpieczeństwa. Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy Kongres Narodowy: Izba Deputowanych liczy 120 członków i jest wybierana w wyborach powszechnych na 4 lata; Senat, o kadencji 8-letniej, liczy 38 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych (co 4 lata jest odnawiana 1/2 składu Senatu) i 9 mianowanych na całą kadencję przez prezydenta, Sąd Najwyższy i Krajową Radę Bezpieczeństwa, ponadto senatorami są dożywotnio wszyscy byli prezydenci. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent wraz z mianowanym i odpowiedzialnym przed nim rządem. Wymiar sprawiedliwości sprawują: Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne i sądy niższej instancji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia