Burundi. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Burundi. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2005 Burundi jest republiką. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent, jego zastępcami — 2 wiceprezydenci (pochodzą oni z różnych grup etnicznych: Hutu i Tutsi). Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu, składającego się ze Zgromadzenia Narodowego (118 członków, w tym 100 z wyborów powszechnych na 5-letnią kadencję) i Senatu (49 członków z wyborów pośrednich). Władzą wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia