Burundi. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Burundi. Gospodarka.
Burundi jest słabo rozwiniętym krajem rolniczym, z zachowanymi przeżytkami ustroju rodowego. Rolnictwo zatrudnia ok. 93% ogółu zawodowo czynnych i dostarcza 45% PKB, przemysł 20,9%, usługi 34,1% (2006). PKB wg parytetu siły nabywczej wynosi 800 dolarów USA na 1 mieszkańca (2007). Burundi znajduje się w grupie najbiedniejszych państw świata. W Burundi uprawia się banany, maniok, sorgo, rośliny strączkowe, kawę, herbatę, bawełnę, poza tym ryż, proso, pszenicę, tytoń; głównym regionem rolniczym jest dolina rzeki Ruzizi; na wyżynie hoduje się bydło, kozy i owce. Bogactwa mineralne słabo rozpoznane; niewielkie wydobycie złota, rud wolframu, kolumbitu; nie eksploatuje się wielkich złóż rud wanadu i niklu (jedne z większych w świecie). Słabo rozwinięty przemysł (przetwórstwo kawy, tytoniowy, piwowarski, cementowy, produkcja środków owadobójczych) skupia się głównie w stolicy. Brak linii kolejowych, sieć drogowa słabo rozwinięta (12,3 tys. km, z czego 1,3 tys. km utwardzonych). Bużumbura jest portem śródlądowym i lotniczym. Burundi ma stały ujemny bilans wymiany handlowej; eksport (74 mln dolarów USA, 2007) gł. kawy (ponad 60% wartości eksportu), poza tym bawełny i herbaty; import (340 mln dolarów USA) głównie paliw, żywności, sprzętu transportowego, farmaceutyków; handel głównie z Niemcami, Belgią, Kenią, Tanzanią, Holandią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia