Bośnia i Hercegowina. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Bośnia i Hercegowina. Gospodarka.
PKB wg parytetu siły nabywczej wynosi 6,6 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007). Struktura wytwarzania PKB (2006): przemysł 24%, rolnictwo 10%, usługi 66%. Eksploatacja złóż boksytów (75 tys. t, 2001), rud żelaza (100 tys. t), węgla brunatnego, rud manganu, cynku i ołowiu oraz azbestu, soli kamiennej; dobrze wykorzystane zasoby hydroenergetyczne, m.in. kaskadowe hydroelektrownie na rzekach Trebišnijca i Neretwa; produkcja energii elektrycznej 12,2 mld kW·h (2005); wśród gałęzi przemysłu przetwórczego istotną rolę odgrywa hutnictwo żelaza i aluminium, przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy oraz sodowy; produkcja roślinna rozwinięta głównie na północy i w dolinach większych rzek; wśród upraw przeważają: kukurydza, pszenica, jęczmień, owies, tytoń, słonecznik, len; duże znaczenie ma sadownictwo (głównie śliwa) w północnej części kraju oraz uprawa winorośli, oliwek, brzoskwiń w południowo-zachodniej Hercegowinie; w górach wypas owiec. Sieć komunikacyjna niedostatecznie rozwinięta; długość linii kolejowych 608 km (2006), największe znaczenie mają linie kolejowe Sarajewo–Ploče (Chorwacja) i Sarajewo–Šabac (Serbia); długość sieci drogowej 21,8 tys. km (2006).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia