Białostocki Okręg
 
Encyklopedia PWN
Białostocki Okręg, niem. Bezirk Bialystok,
VIII 1941–VII 1944 jednostka adm. na wcielonych do III Rzeszy terenach byłego woj. białostockiego (bez Suwalszczyzny) i części pow. prużańskiego oraz brzeskiego z byłego woj. poleskiego;
w O.B. niemal całkowitej zagładzie uległa ludność żydowska, dokonywano masakr pol. ludności wiejskiej, wywłaszczeń, wysiedleń i deportacji do prac niewolniczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia