Białoruska Republika Ludowa
 
Encyklopedia PWN
Białoruska Republika Ludowa, Biełarụskaja Narọdnaja Respụblika,
forma państwowości białoruskiej 1918; powstała na pocz. 1918 w warunkach okupacji niem., najwyższe organa — Rada B.R.L. (przewodniczący I. Sereda, od VI — J. Losik) i rząd (Sekretariat Lud., od X — Rada Ministrów);
proklamowanej 25 III 1918 przez Radę niepodległości nie uznał rząd niem., który nadal traktował ziemie białoruskie jako terytorium państwa ros.; władze okupacyjne w zasadzie nie sprzeciwiały się funkcjonowaniu organów B.R.L., przekazując im resorty handlu, przemysłu, opieki społ., oświaty i kultury, natomiast nie zezwoliły na utworzenie wojska i policji; znaczące wyniki osiągnięto w dziedzinie szkolnictwa, działalności wydawniczej, stworzono teatr białoruski w Mińsku, wprowadzono język białoruski jako państw., symbolikę nar. (sztandar biało-czerwono-biały, herb Pogoń) i hymn nar.; istnienie B.R.L. przerwała klęska militarna Niemiec; XII 1918 Rada i rząd ewakuowały się do Grodna, gdzie funkcjonowały do IV 1919, kiedy wojska niem. wycofały się z Grodzieńszczyzny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia