Bentham Jeremy
 
Encyklopedia PWN
Bentham
[bẹnŧəm]
Jeremy Wymowa, ur. 15 II 1748, Londyn, zm. 6 VI 1832, tamże,
ang. prawnik, filozof i ekonomista;
prekursor pozytywizmu prawniczego, inicjator reformy prawa karnego i więziennictwa; jeden z gł. przedstawicieli wczesnego liberalizmu; w filozofii twórca utylitaryzmu oraz duchowy przywódca grupy tzw. radykałów filoz., do której należeli m.in. J. Mill, T. Malthus, D. Ricardo i G. Grote, a której idee rozwijał następnie J.S. Mill; głosił tezę o równości ludzi i podobieństwie ich natury, także przekonanie, iż rozumne dążenie do osobistego szczęścia zwiększa pomyślność ogółu; zbudował dedukcyjny system etyki utylitarystycznej, w myśl której postępowanie ludzkie jest moralne, gdy dąży do realizacji zasady „największego szczęścia największej liczby ludzi” (hasło utylitaryzmu); w ekonomii Bentham był zwolennikiem zasady wolnej konkurencji; A Fragment on Government (1776), Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa (1789, wyd. pol. 1958).
Bibliografia
H. MAŚLIŃSKA Bentham i jego system etyczny, Warszawa 1964.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia