Belweder w Warszawie
 
Encyklopedia PWN
Belweder w Warszawie,
pałac przy ul. Belwederskiej;
1659 willa (prawdopodobnie drewniana) K. Paca, następnie własność Lubomirskich; przed 1739 budynek w stylu barok.; od 1767 własność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zał. tu manufakturę fajansów (belwederskie fajanse); po śmierci króla własność ks. J. Poniatowskiego; 1818–30 rezydencja wielkiego ks. Konstantego upamiętniona wydarzeniami powstania listopadowego 1830–31 (belwederczycy); 1818–22 Belweder gruntownie przebudowano (wg projektu J. Kubickiego) na klasycyst. pałac; 1918–22 siedziba J. Piłsudskiego, 1922–26 rezydencja prezydenta RP (G. Narutowicza, S. Wojciechowskiego), 1926–35 ponownie J. Piłsudskiego. 1935–39 Muzeum Marszałka J. Piłsudskiego (zlikwidowane w listopadzie 1939 przez niem. władze okupacyjne; zbiory zdeponowano 1940 w Muzeum Nar. w Warszawie, częściowo zniszczone i rozproszone po wojnie). 1945–47 siedziba Prezydium KRN i (do 1952), prezydenta B. Bieruta, następnie przewodniczący Rady Państwa; 1989–94 ponownie prezydencja prezydenta RP; ob. reprezentacyjna rezydencja państwowa.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Warszawa, Belweder fot. B. Kędzierzawska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia