Belize. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Belize. Ustrój polityczny.
Formalnie monarchia konstytucyjna,; konstytucja z 1981; głową państwa jest monarcha bryt., reprezentowany przez mianowanego przezeń gubernatora generalnego; władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Zgromadzenia Nar. o 5-letniej kadencji: Izba Reprezentantów jest wybierana w wyborach powszechnych, Senat mianowany przez gubernatora na wniosek premiera i przywódcy opozycji; władza wykonawcza należy do rządu z premierem na czele, powoływanego przez gubernatora i odpowiedzialnego przed Izbą Reprezentantów; premierem rządu jest przywódca partii, która zdobyła większość mandatów w wyborach do parlamentu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia