Bank Emisyjny w Polsce
 
Encyklopedia PWN
Bank Emisyjny w Polsce, niem. Emissionsbank in Polen,
bank centralny dla GG, powołany 15 XII 1939 (rozpoczął działalność 8 IV 1940) przez niemieckie władze okupacyjne; siedziba w Krakowie, kilkanaście oddziałów w GG;
na czele Banku stał F. Młynarski (za zgodą polskich podziemnych organizacji społecznych, gospodarczych i politycznych); całkowicie podporządkowany władzom niemieckim, emitował złote, tzw. krakowskie, realizując politykę zwiększania obiegu pieniądza, pozwalającą na obniżanie stopy życiowej ludności polskiej, finansował także potrzeby władz niemieckich; działał do 18 I 1945, likwidacja trwała do 1950.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia