Bangladesz. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Bangladesz. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1972 (wielokrotnie nowelizowaną) Bangladesz jest republiką parlamentarną. Funkcję głowy państwa pełni prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję, o funkcjach głównie reprezentacyjnych. Władzę ustawodawczą sprawuje 330-osobowe, jednoizbowe Zgromadzenie Narodowe (Dźatija Sansagd) wybierane na 5 lat. 300 mandatów jest obsadzanych w wyborach bezpośrednich, 30 (dla kobiet) obsadzają wybrani członkowie. Władza wykonawcza należy do rządu kierowanego przez premiera, a sądownicza do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia