Baera prawo rozwojowe
 
Encyklopedia PWN
Baera prawo rozwojowe,
sformułowana 1828 przez K.E. von Baera koncepcja uporządkowania zdarzeń zachodzących w rozwoju embrionalnym zwierząt tkankowych w system hierarchiczny;
zgodnie z prawem rozwojowym Baera w rozwoju osobniczym najpierw pojawiają się cechy uniwersalne, wspólne dla wyższych grup systematycznych (typ, gromada), w dalszej kolejności cechy szczegółowe, wyróżniające niższe grupy systematyczne (rodziny, rodzaje, gatunki) a ostatecznie indywidualne cechy osobników; prawo rozwojowe Baera odegrało dużą rolę w umocnieniu się teorii ewolucji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia