Avogadra liczba
 
Encyklopedia PWN
Avogadra liczba, NA,
liczba cząstek (atomów, cząsteczek, jonów) w molu dowolnej substancji chemicznej;
jedna z najważniejszych stałych uniwersalnych; istnieje wiele metod pomiaru l.A.; jednego z pierwszych pomiarów l.A. dokonał J. Perrin, obserwując rozkład cząstek koloidowych w roztworze; zgodnie ze współcz. pomiarami wartość l.A. wynosi NA = (6,0221367 ± 36·10–7)·1023 mol –1.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia