Anguilla. Historia
 
Encyklopedia PWN
Anguilla. Historia.
Odkryta 1493 przez K. Kolumba, od 1650 stanowiła posiadłość angielską. W 1882 została zjednoczona z Saint Kitts i Nevis w ramach istniejącej od 1871 Federacji Wysp Podwietrznych, następnie 1958–62 w ramach Federacji Indii Zachodnich, a po jej upadku, od 1967 w ramach terytorium stowarzyszonego z Wielką Brytanią. Przez cały XX w. Anguilla dążyła do uniezależnienia się od Saint Kitts i Nevis, 1967 proklamowała niepodległość, występując 1969 z brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Na czele ruchu niepodległościowego stał R. Webster. Po interwencji brytyjskiej militarnej 1971 przywrócono status kolonialny, podporządkowując ją bezpośrednio rządowi metropolii. W 1980 została ostatecznie wyłączona z federacji z Saint Kitts i Nevis.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia