Anguilla. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Anguilla. Ustrój polityczny.
Obowiązuje konstytucja z 1982 (znowelizowana 1990). Anguilla stanowi terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, której monarchę reprezentuje mianowany przezeń gubernator, odpowiadający za obronę, sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, administrację publiczną, sądownictwo i kontrolę finansową państwa oraz przewodniczący Izbie Zgromadzenia i Radzie Wykonawczej (rządowi). Władza ustawodawcza w sprawach lokalnych należy do 1-izbowego parlamentu (Izba Zgromadzenia) o 5-letniej kadencji, 7 członków z wyborów powszechnych (2 mianuje gubernator, a prokurator generalny i zastępca gubernatora zasiadają z urzędu). Władzę wykonawczą sprawuje Rada Wykonawcza, odpowiedzialna przed Izbą Zgromadzenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia