Anau
 
Encyklopedia PWN
Anau, Änew,
stanowisko archeol. w Turkmenistanie, k. Aszchabadu;
1903–04 ekspedycja amer. pod kierownictwem R. Pumpelly odkryła w A. pozostałości dawnych osad (4 warstwy osadnicze); warstwa IV jest datowana na VI–IV w. p.n.e. (czasy Achemenidów), pozostałe na 4500–1100 p.n.e. (epoki eneolitu i brązu); znaleziska z warstw I–III (malowana ceramika, figurki kobiet, gliniane, zdobione polichromią domostwa) pozwoliły wyodrębnić tzw. kulturę Anau; obecnie, po odkryciach w innych częściach Turkmenistanu, mówi się raczej o kulturach Anau, a oprócz podziału ich historii na 3 okresy stosuje się podział na 6 stadiów, wypracowany na stanowisku Namazga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia